rkkurs.git
2021-10-02 Winfried KappelerV2021.10.02.00: Auswertungen, neu: dateranges, Teilnehm... master
2021-09-29 Winfried KappelerV2021.09.29.00: Auswertungen, Fix Autotermine
2021-09-28 Winfried KappelerV2021.09.28.00: kurse, Hilfe, Auto-Wunschkonzert, teiln...
2021-09-26 Winfried KappelerV2021.09.26.00: holidays, ferien, Alfa-Version, EMail
2021-09-24 Winfried KappelerV2021.09.25.00: kurse, termine und teilnehmer laufen
2021-09-24 Winfried KappelerProjektstart